Khủng hoảng kinh tế trầm trọng, người dân Venezuela bới rác tìm thức ăn

Venezuela đang chìm trong khủng hoảng. Thiếu thốn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm, xã hội rối loạn là những thứ đang diễn ra hàng ngày ở quốc gia Châu Mỹ Latinh này. Trầm trọng hơn nữa là bố mẹ buộc phải đuổi con khỏi nhà hoặc phải cho bớt con vì không nuôi nổi.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận