Cuộc điện thoại lúc 3h sáng làm chấn động Thủ đô Đan Mạch và thức tỉnh lòng nhân ái con người

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta muốn từ bỏ, bởi nó mất mát ít hơn. Tuy nhiên, khi quyết định từ bỏ, có bao giờ bạn nghĩ: “Chúng ta sống vì điều gì?”. Nếu lúc nào cũng bỏ cuộc, cuộc đời sẽ đi đến đâu? Con người không bao giờ sống một mình, quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận