Cùng nhìn lại khoảnh khắc thiêng liêng ngày việt Nam thống nhất đất nước (30/4/1975)

10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng và bộ binh của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận