Chuyện ít biết về thiên tài từng bị gọi là 'THẰNG ĐẦN'

Einstein (1879 - 1955) có một tuổi thơ khác biệt hoàn toàn với bóng dáng “thiên tài” được biết đến như ngày nay

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận