Chú chó anh hùng: Giây phút cuối cùng vẫn muốn làm việc trên đường băng

Vào ngày cuối cùng, Piper vẫn làm nhiệm vụ đuổi chim cho những chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận