Câu chuyện đầy tình người của vị thẩm phán vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ

Câu chuyện đầy tình người của vị thẩm phán và bà lão nghèo phạm tội ăn cắp. Dưới đây là giai thoại về một nhân vật có thật trong lịch sử – thị trưởng thành phố New York Fiorello LaGuardia – người được ca ngợi là ‘ngài thị trưởng vĩ đại nhất’ trong lịch sử nước Mỹ.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận