Câu chuyện có thật về sự hy sinh của người cha chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt

Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con là tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi, toan tính và không vì bất cứ một mục đích nào cả mà nó chỉ đơn giản xuất phát từ tình sâu thẳm đáy lòng với tình thương vô tận.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận