'Bàn tay cầu nguyện' và câu chuyện hy sinh để người khác thành công

"Bàn tay cầu nguyện" và câu chuyện hy sinh để người khác thành công: Liệu đây là việc làm ngu xuẩn hay đáng được trân trọng?Bạn có nghĩ rằng sự thành công của mình một phần là đến từ sự hy sinh của người khác không? Nếu có dù chỉ một chút, cũng hãy luôn trân trọng chúng.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận