Bài học từ 'ông vua dầu lửa': Kiềm chế cơn giận để thành công

Cơn nóng giận quả thật là một hòn đá thử vàng, rất nhiều người đã thất bại, thua ở chỗ không khống chế được cảm xúc của bản thân, người thành công chính là người làm chủ được cơn nóng giận của mình.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận