Sắp xếp tủ quần áo có thể là một nhiệm vụ đáng sợ vì nó khiến bạn tốn thời gian và đòi hỏi tư logic.

https://www.youtube.com/watch?v=8Cls7PNlpm0

Mất công sức vài giờ nhưng kết quả đạt được là một không gian chứa đồ gọn gàng giúp cho hoạt động thường ngày của bạn hiệu quả và nhanh chóng hơn. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy món đồ cần thiết trong tình thế vội vàng chạy ra khỏi nhà.