Bảng so sánh ưu, khuyết điểm của 20 loại giảm cân phổ biến (phần 1)

Mức 3

Bảng so sánh ưu, khuyết điểm của 20 loại giảm cân phổ biến (phần 2)

=>“Có thể dùng được!” Các chế độ này không tồi trên lý thuyết và đã hiệu quả đối với nhiều người. Tuy nhiên, nếu nó không phù hợp với cách sống hoặc cá tính của bạn, bạn có thể dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.

 

Mức 4

Bảng so sánh ưu, khuyết điểm của 20 loại giảm cân phổ biến (phần 2)

=> “Mục tiêu được kiểm soát, chúng ta quay về thôi” Những chế độ ăn kiên này sẽ không chỉ giúp bạn đạt được mục tiêu, mà còn có thể áp dụng chúng khi quay về với cuộc sống thường nhật. Chúng tập trung vào việc giúp bạn thay đổi cuộc sống, giúp bạn giảm cân và duy trì được cân nặng mong muốn.