Như được thông báo từ trước, BTC buổi giao lưu của U23 Việt Nam cho biết sẽ mở cửa đón CĐV từ lúc 14h. Chính vì vậy, các fan đã xếp hàng dài cả km trước các cửa vào của sân Thống Nhất để chờ đợi. Tuy nhiên, đến 14h30, BTC sân vẫn chưa mở cửa cộng với việc phải xếp hàng chen chút giữa cái nắng nóng của TP.HCM, các CĐV tỏ ra bức xúc và đồng thanh hô khẩu hiệu “mở cửa”.

Theo như quan sát của PV, khá nhiều fan tỏ ra mệt mỏi ngồi bệt cả ra đường vì phải chờ đợi quá lâu dưới nắng nóng. Trong số này có rất nhiều fan nữ.

Hình ảnh fan xếp hàng dài cả km dưới thời tiết nắng nóng: 

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 0

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 1

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 2

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 3

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 4

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 5

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 6

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 7

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 8

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 9

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 10

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 11

Sân Thống Nhất: Fan xếp hàng dài cả km hò hét đòi mở cửa giao lưu U23 VN ảnh 12