Phỏng vấn Optimus sau trận thắng trước EVOS tuần này.