Lisa Zimouche khiến nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ.