Tranh cãi giải thưởng giữa đi học không bằng chơi game là đúng hay sai?