Là người Việt, đừng quay lưng với bóng đá Việt Nam!

Thanh ThanhĐăng lúc

Việt Nam là quốc gia yêu bóng đá bậc nhất thế giới, tuy nhiên đáng tiếc số lượng người sẵn sàng đến sân để ủng hộ cho bóng đá Việt Nam lại càng ít dần.

BÀI VIẾT

Thanh Thanh

VIDEO

Thanh Thanh