Harper Seven Beckham hào hứng tham gia lớp học bóng đá đầu tiên