Ngô Hoàng Thịnh và các đồng độ đã không đánh bại được Khánh Hòa trên sân Thống Nhất. Ngô Hoàng Thịnh và các đồng độ đã không đánh bại được Khánh Hòa trên sân Thống Nhất.