Hải, quay xe – hot trend đang khiến cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở thành “nạn nhân” cho cộng đồng mạng chế ảnh Hải quay xe. Hải, quay xe – hot trend đang khiến cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở thành “nạn nhân” cho cộng đồng mạng chế ảnh Hải quay xe.
 Đủ các thể loại ảnh chế Hải quay xe liên quan đến Quang Hải. Đủ các thể loại ảnh chế Hải quay xe liên quan đến Quang Hải.
 Chỉ vì trung tên mà Quang Hải đang dở khóc dở cười trước loạt ảnh chế Hải, quay xe. Chỉ vì trung tên mà Quang Hải đang dở khóc dở cười trước loạt ảnh chế Hải, quay xe.
 Thậm chí, Hà Đức Chinh cũng nhanh chóng bắt trend để troll Quang Hải: Hải, quay xe”. Thậm chí, Hà Đức Chinh cũng nhanh chóng bắt trend để troll Quang Hải: Hải, quay xe”.
 Quang Hải phải than thở về chuyện bị bắt trend thành Hải, quay xe. Quang Hải phải than thở về chuyện bị bắt trend thành Hải, quay xe.