Chiêm ngưỡng bàn thắng đẹp như tranh của Xuân Trường vào lưới Thanh Hóa. (Ảnh mạng) Chiêm ngưỡng bàn thắng đẹp như tranh của Xuân Trường vào lưới Thanh Hóa. (Ảnh mạng)