Xuất phát từ pha tạt bóng từ cánh trái của Thanh Thịnh, Tiến Linh đã chạy chỗ rất khôn khéođể đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam. Xuất phát từ pha tạt bóng từ cánh trái của Thanh Thịnh, Tiến Linh đã chạy chỗ rất khôn khéođể đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam.