Chùm ảnh đẹp về CĐV Argentina:

Dàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World Cup

Chùm ảnh đẹp về CĐV nữ tuyển Pháp:

Dàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World CupDàn kiều nữ tuyển Pháp và Argentina tỏa sắc trên khán đài World Cup