Video Bảo Toàn lập siêu phẩm trong chiến thắng 5-0 của U18 Việt Nam trước U18 Philippines.