Ngày 2/1, Công ty gang thép Phương Đại, có trụ sở tại Nam Xương , tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, tổ chức phát thưởng Tết cho nhân viên. Ước tính, tổng số tiền thưởng tết của công ty trong lần này lên tới 160 triệu NDT. Ngày 2/1, Công ty gang thép Phương Đại, có trụ sở tại Nam Xương , tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, tổ chức phát thưởng Tết cho nhân viên. Ước tính, tổng số tiền thưởng tết của công ty trong lần này lên tới 160 triệu NDT.
 Được biết, khoảng 5.000 nhân viên của công ty được phát thưởng, mỗi người nhận được 32.000 NDT. Nhân viên đã nghỉ hưu cũng được nhận thưởng 3.000 NDT. Được biết, khoảng 5.000 nhân viên của công ty được phát thưởng, mỗi người nhận được 32.000 NDT. Nhân viên đã nghỉ hưu cũng được nhận thưởng 3.000 NDT.
 Sở dĩ công ty Phương Đại “chịu chơi” là do doanh thu và lợi nhuận trong năm qua đạt mức kỷ lục. Sở dĩ công ty Phương Đại “chịu chơi” là do doanh thu và lợi nhuận trong năm qua đạt mức kỷ lục.
 Các nhân viên phải rất vất vả mới chuyển được tiền đến buổi lễ. Các nhân viên phải rất vất vả mới chuyển được tiền đến buổi lễ.
 Ngay cả người được thưởng cũng không dễ dàng ôm được túi tiền nặng. Ngay cả người được thưởng cũng không dễ dàng ôm được túi tiền nặng.
 Kể từ năm 2011, công ty này đã tổ chức phát thưởng tết cho nhân viên tổng cộng 600 triệu NDT. Kể từ năm 2011, công ty này đã tổ chức phát thưởng tết cho nhân viên tổng cộng 600 triệu NDT.
 Nhìn chung trong năm 2017, ngành gang thép tại Trung Quốc phát triển thuận lợi. Nhìn chung trong năm 2017, ngành gang thép tại Trung Quốc phát triển thuận lợi.
 Phương Đại không phải là công ty đầu tiên và duy nhất thưởng tết lớn cho nhân viên. Trước đó, hai doanh nghiệp khác ở khác là Công ty gang thép Cửu giang và một công ty khác tại Lan Châu, Cam Túc cũng mạnh tay chi lần lượt 278 triệu NDT và 100 triệu NDT để thưởng cho nhân viên. Phương Đại không phải là công ty đầu tiên và duy nhất thưởng tết lớn cho nhân viên. Trước đó, hai doanh nghiệp khác ở khác là Công ty gang thép Cửu giang và một công ty khác tại Lan Châu, Cam Túc cũng mạnh tay chi lần lượt 278 triệu NDT và 100 triệu NDT để thưởng cho nhân viên.