Valentine sắp đến rồi! Bấy lâu nay, dù có người yêu hay vẫn còn độc thân vui vẻ, Valentine với chúng ta luôn luôn là hoa hồng đỏ và socola - hai biểu tượng của tình yêu ngọt ngào, mãnh liệt. Thế nhưng trên thế giới, có nhiều nơi lại không tôn vinh Ngày lễ tình nhân như thế. Cùng dạo một vòng quanh thế giới, đi đến 16 đất nước khác nhau để xem cách mà họ vẫn tôn vinh tình yêu từ trước đến nay nhé!

Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?Ngoài hoa hồng và socola, bạn có biết người ta còn đón Valentines day như thế nào không?