Người dân Dani sống ở phía Tây đảo New Guinea, Indonesia, thường có tập tục hun khói thi thể những người đã khuất để bảo quản xác của tổ tiên. Dù không cần thuốc hay hóa chất ướp xác nhưng sau cả trăm năm, những xác ướp này hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Người dân Dani sống ở phía Tây đảo New Guinea, Indonesia, thường có tập tục hun khói thi thể những người đã khuất để bảo quản xác của tổ tiên. Dù không cần thuốc hay hóa chất ướp xác nhưng sau cả trăm năm, những xác ướp này hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng được ướp xác. Tập tục này chỉ dành cho tộc trưởng. Sau khi ước xác, mỗi thành viên nữ trong gia đình tộc trưởng phải chặt một ngón tay để thể hiện lòng thành kính với người đã khuất. Tuy nhiên, không phải ai cũng được ướp xác. Tập tục này chỉ dành cho tộc trưởng. Sau khi ước xác, mỗi thành viên nữ trong gia đình tộc trưởng phải chặt một ngón tay để thể hiện lòng thành kính với người đã khuất.
Hiện nay, cách hun khói ướp xác đã bị thất truyền nhưng người Dani vẫn còn lưu giữ vài thi thể, điển hình là thi thể của Agat Mamete Mabel - thủ lĩnh từng cai trị bộ tộc khoảng 250 năm trước. Hiện tại, xác ướp trăm tuổi này được tộc trưởng Eli Mabel - hậu duệ đời thứ 9 của thủ lĩnh Agat, bảo quản. Hiện nay, cách hun khói ướp xác đã bị thất truyền nhưng người Dani vẫn còn lưu giữ vài thi thể, điển hình là thi thể của Agat Mamete Mabel - thủ lĩnh từng cai trị bộ tộc khoảng 250 năm trước. Hiện tại, xác ướp trăm tuổi này được tộc trưởng Eli Mabel - hậu duệ đời thứ 9 của thủ lĩnh Agat, bảo quản.
“Chúng tôi phải bảo vệ nền văn hóa của bộ tộc mình bao gồm các nghi lễ cho các xác ướp, tôn trọng và duy trì chúng bằng cách tiếp tục hun lửa“, một người dân thuộc bộ tộc Dani nói. Chúng tôi phải bảo vệ nền văn hóa của bộ tộc mình bao gồm các nghi lễ cho các xác ướp, tôn trọng và duy trì chúng bằng cách tiếp tục hun lửa“, một người dân thuộc bộ tộc Dani nói.
Trang phục truyền thống của người phụ nữ của bộ tộc Dani. Trang phục truyền thống của người phụ nữ của bộ tộc Dani.
Còn đây là trang phục của người đàn ông ở bộ tộc. Còn đây là trang phục của người đàn ông ở bộ tộc.
Người Dani cổ sống ở phía Tây đảo New Guinea, Indonesia, bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài cho đến thế kỷ 20. Họ sống nằm trong thung lũng Baliem, nơi này bị ngăn cách bởi các dốc núi, thung lũng và rừng rậm dày đặc của vùng cao nguyên. Người Dani cổ sống ở phía Tây đảo New Guinea, Indonesia, bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài cho đến thế kỷ 20. Họ sống nằm trong thung lũng Baliem, nơi này bị ngăn cách bởi các dốc núi, thung lũng và rừng rậm dày đặc của vùng cao nguyên.
Ngày nay, khu vực này là một trong những nơi nghèo nhất ở Indonesia. Họ thường dựa vào du lịch để kiếm sống qua ngày. Ngày nay, khu vực này là một trong những nơi nghèo nhất ở Indonesia. Họ thường dựa vào du lịch để kiếm sống qua ngày.
Phong tục độc đáo, trang phục truyền thống và các nghi lễ đã thu hút du khách thập phương đến với ngôi làng của họ. Phong tục độc đáo, trang phục truyền thống và các nghi lễ đã thu hút du khách thập phương đến với ngôi làng của họ.