Chỉ trong một bức hình Toll Gate No4 nhưng có ẩn chứa tới hơn 50 chi tiết. Đó có thể là con vật, đồ vật hay khuôn mặt người,…

Tuy nhiên, cho tới nay vẫn rất ít người tìm được hết những chi tiết ẩn dấu trong câu đố 136 tuổi này. Có người nói rằng câu đố đã bị nguyền rủa, bởi chính những người vẽ nó cũng không thể nhớ nổi vị trí và từng chi tiết họ vẽ ra. Bạn có sẵn sàng để giải câu đố và phá bỏ lời nguyền không?

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 0

Tuy có hơn 50 chi tiết nhưng trong câu đố này, chỉ cần tìm thấy 12 chi tiết cũng đủ chứng tỏ con mắt tinh anh của bạn rồi. Từ bức hình dưới đây, bạn hãy tìm ra 12 chi tiết sau:

1. Con cá

2. Khuôn mặt

3. Con khỉ

4. Con vịt

5. Con thỏ

6. Con dê

7. Con bò

8. Con công

9. Đầu lâu

10. Quyển sách

11. Con voi

12. Cá sấu

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 1

Đừng vội nhìn lén đáp án nhé. Hãy cố gắng giải câu đố rồi đối chiếu với đáp án.

Đáp án

1. Tìm con cá

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 2

2. Tìm khuôn mặt

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 3

3. Tìm con khỉ

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 4

4. Tìm con vịt

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 5

5. Tìm con thỏ

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 6

6. Tìm con dê

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 7

7. Tìm con bò

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 8

8. Tìm con công

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 9

9. Tìm đầu lâu 

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 10

10. Tìm cuốn sách

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 11

11. Tìm con voi

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 12

12. Tìm cá sấu

Câu đố 136 tuổi bị nguyền rủa: Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần? ảnh 13

Trên đây là đáp án của 12 câu đố. Liệu bạn tìm ra được bao nhiêu chi tiết? Nếu giải xong 12 chi tiết đó bạn có thể tìm thêm một số chi tiết khác để thách thức đôi mắt cú vọ của mình. Chúc bạn may mắn!