Video rồng biển đực mang trứng của con cái dưới đuôi.

Nhà quay phim dưới nước Jarrod Boord, 37 tuổi, đã quay video trong khi lặn sâu trong vịnh Port Phillip ở Melbourne.

Cũng như cá ngựa, con rồng biển đực sẽ chịu trách nhiệm sinh con nhưng thay vì một cái túi trong bụng như cá ngựa, những quả trứng màu hồng sáng sẽ được con cái dính vào dưới đuôi con đực trong quá trình giao phối. Những con đực ấp trứng và sau 4-6 tuần sẽ thả cá con ra khỏi đuôi. Từ đó, các cá thể con sẽ sống độc lập.