Quả là thiếu sót nếu như bạn đi rút tiền ở cây ATM, đặc biệt là vào ban đêm mà không cho chúng đi theo. Các em ấy sẽ là “vệ sĩ” bảo vệ an toàn cho bạn và răn đe những kẻ dám bén mảng tới gần.

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Em tạo dáng thế này đã đủ “ngầu” chưa các bác? Đố tên nào dám bén mảng tới đây nào.

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Đứng nghiêm!

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Tập trung cao độ tới đối tượng khả nghi.

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

- Mày thấy gì thì gọi tao nhé?

- Uh. Có gì tao gọi.

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Mỗi đứa canh một bên, tập trung làm nhiệm vụ.

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Không chỉ biết canh chừng, em còn biết rút tiền hộ cô chủ đấy!

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Mày đứng canh nghiêm túc chút coi, lè lưỡi cái gì?

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Cô chủ để em dọa mấy bọn đang rình mò gần đây đã rồi rút.

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Đã thấy ai khả nghi đâu mà mặt đã tối sầm thế kia?

Bật cười trước kiểu tỏ vẻ nguy hiểm của lũ chó khi canh gác cho chủ rút tiền

Canh cho chủ rút tiền nhưng vẫn 'núp'.