Theo lẽ thường, để duy trì ngọn lửa cần phải có lửa và nguyên liệu dễ cháy. Tuy nhiên, bãi đất trống rộng khoảng 4 m2 ở làng Đông Môn, thuộc địa phận quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) lại có thể tự bốc lửa cháy mà không cần than, củi hay bất cứ nhiên liệu nào. Theo lẽ thường, để duy trì ngọn lửa cần phải có lửa và nguyên liệu dễ cháy. Tuy nhiên, bãi đất trống rộng khoảng 4 m2 ở làng Đông Môn, thuộc địa phận quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) lại có thể tự bốc lửa cháy mà không cần than, củi hay bất cứ nhiên liệu nào.
Hiện tượng này không chỉ mới xảy ra mà nó đã cháy âm ỉ suốt 50 năm qua, do đó người dân ở đây cũng chẳng còn lạ lẫm nữa. Tận dụng ngọn lửa sẵn có, người dân đã đào hố, đặt ấm đun nước và nấu ăn tại đây. Hiện tượng này không chỉ mới xảy ra mà nó đã cháy âm ỉ suốt 50 năm qua, do đó người dân ở đây cũng chẳng còn lạ lẫm nữa. Tận dụng ngọn lửa sẵn có, người dân đã đào hố, đặt ấm đun nước và nấu ăn tại đây.
Theo người dân địa phương, sở dĩ bãi đất có thể tự bốc cháy là do lượng dầu khí thoát ra từ bên dưới. 50 năm trước, một nhóm khai thác dầu khí đã tới đây thăm dò và khoan giếng khí tự nhiên. Tuy nhiên, sau đó họ nhận ra khu vực này không có giá trị khai thác nên đã lấp miệng giếng lại. Theo người dân địa phương, sở dĩ bãi đất có thể tự bốc cháy là do lượng dầu khí thoát ra từ bên dưới. 50 năm trước, một nhóm khai thác dầu khí đã tới đây thăm dò và khoan giếng khí tự nhiên. Tuy nhiên, sau đó họ nhận ra khu vực này không có giá trị khai thác nên đã lấp miệng giếng lại.
Sau khi chôn lấp, một lượng khí tự nhiên vẫn bốc lên và cháy cho tới tận bây giờ. Ngay cả khi mưa nhỏ, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt. Sau khi chôn lấp, một lượng khí tự nhiên vẫn bốc lên và cháy cho tới tận bây giờ. Ngay cả khi mưa nhỏ, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt.