Những câu đố dưới đây không hề hóc búa, chắc chắn rằng nhiều người sau khi biết câu trả lời sẽ phải vỗ trán thốt lên: “Ồ! Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ?”

Câu 1:

5 câu đố cho trẻ em nhưng đến người lớn cũng phải giơ tay xin hàng

Câu 2: 

5 câu đố cho trẻ em nhưng đến người lớn cũng phải giơ tay xin hàng

Câu 3: 

5 câu đố cho trẻ em nhưng đến người lớn cũng phải giơ tay xin hàng

Câu 4: 

5 câu đố cho trẻ em nhưng đến người lớn cũng phải giơ tay xin hàng

Câu 5: 

5 câu đố cho trẻ em nhưng đến người lớn cũng phải giơ tay xin hàng

Đáp án:

Câu 1: Tuổi tác. Theo thời gian, tuổi tác của con người chỉ có thể tăng lên chứ không bao giờ giảm xuống.

Câu 2: Người thứ 5 đang chơi cờ. Trong phòng đã có một người chơi cờ, mà chơi trò chơi này cần phải có 2 người mới chơi được đúng không nào?

Câu 3: Lửa. Nếu cho củi, than vào lửa sẽ cháy nhưng chắc chắn khi đổ nước vào, lửa sẽ tắt.

Câu 4: Số 4.

5 câu đố cho trẻ em nhưng đến người lớn cũng phải giơ tay xin hàng

Câu 5: Bông tuyết.