1. Cú nhào lộn ấn tượng đã không bao giờ có thể diễn ra 1. Cú nhào lộn ấn tượng đã không bao giờ có thể diễn ra
2. Bao nhiêu háo hức đã trôi cùng cú ngã đau điếng theo sóng nước. 2. Bao nhiêu háo hức đã trôi cùng cú ngã đau điếng theo sóng nước.
3. Cáu giận đến mấy thì cũng không nên tự hại chính mình như thế này. 3. Cáu giận đến mấy thì cũng không nên tự hại chính mình như thế này.
4. Không những sấp mặt mà còn suýt hại cả người vô tội nữa. 4. Không những sấp mặt mà còn suýt hại cả người vô tội nữa.
5. Thật khó để thưởng thức một cú trượt khó đỡ như thế này. 5. Thật khó để thưởng thức một cú trượt khó đỡ như thế này.
6. Gậy ông đập lưng ông, các cụ dạy cấm có sai tí nào. 6. Gậy ông đập lưng ông, các cụ dạy cấm có sai tí nào.
7. Cú úp rổ siêu dài và cũng chẳng thể hiện được với ai. 7. Cú úp rổ siêu dài và cũng chẳng thể hiện được với ai.
8. Bài học nhớ đời cho chàng trai thích thể hiện. 8. Bài học nhớ đời cho chàng trai thích thể hiện.
9. Pha này thậm chí còn đau hơn nhiều. 9. Pha này thậm chí còn đau hơn nhiều.
10. Thế này thì vỡ mông luôn rồi chứ còn sao nữa. 10. Thế này thì vỡ mông luôn rồi chứ còn sao nữa.
11. Khi thiết đẩu công xuất sắc quá mức cần thiết. 11. Khi thiết đẩu công xuất sắc quá mức cần thiết.
12. Không rõ đấy là vòi nước hay là một con rắn ngang bướng nhỉ? 12. Không rõ đấy là vòi nước hay là một con rắn ngang bướng nhỉ?
13. Không phải bạ đâu nằm đấy lúc nào cũng yên lành được cả. 13. Không phải bạ đâu nằm đấy lúc nào cũng yên lành được cả.
14. Kết quả lãng xẹt sau khi thể hiện bệnh sĩ. 14. Kết quả lãng xẹt sau khi thể hiện bệnh sĩ.
15. Ít ra cũng giữ được thể diện dù rằng người đàn ông này đã hại bạn sau đó. 15. Ít ra cũng giữ được thể diện dù rằng người đàn ông này đã hại bạn sau đó.