Câu chuyện không cần bằng cấp mà vẫn thành công có lẽ không xa lạ với chúng ta. Có thể nhìn vào tấm gương của những doanh nhân thành đạt nổi tiếng như tỉ phú Bill Gates, Steve Jobs (Người sáng lập - cựu CEO của Apple), Ralph Lauren (CEO hãng thời trang cùng tên), Richard Branson (CEO tập đoàn Virgin), Michael Dell (Người sáng lập kiêm CEO của Dell), Mark Zuckerberg (Người sáng lập kiêm CEO của Facebook)…

Tất nhiên, tấm bằng trung học vẫn là tấm vé cơ bản chứng minh trình độ học vấn và tư cách đạo đức của mỗi người trước khi bước chân vào công việc, sự nghiệp. Dù không có trong tay tấm bằng đại học, bạn vẫn có khả năng kiếm được nhiều công việc lương cao theo số liệu của Cục thống kê lao động Mỹ dưới đây.

15. Điều phối tàu điện ngầm và giao thông đường bộ

 Công việc: vận chuyển hành khách.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 62.730 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 3.300.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.Đào tạo trong công việc: Trung hạn. Công việc: vận chuyển hành khách.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 62.730 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 3.300.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Trung hạn.

14. Đưa thư, điện tín

 Mô tả công việc: lên kế hoạch, chỉ đạo, hoặc phối hợp với bộ phận nghiệp vụ, hành chính, quản lý và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại các bưu điện.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 63.050 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 5.000.Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới  5 năm.Đào tạo trong công việc: Trung hạn. Mô tả công việc: lên kế hoạch, chỉ đạo, hoặc phối hợp với bộ phận nghiệp vụ, hành chính, quản lý và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại các bưu điện.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 63.050 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 5.000.
Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới  5 năm.
Đào tạo trong công việc: Trung hạn.

13. Thợ sửa chữa điện

 Mô tả công việc: lắp đặt hoặc sửa chữa hệ thống điện và dây cáp điện thoại.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 63.250 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 49.900.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.Đào tạo trong công việc: Dài hạn. Mô tả công việc: lắp đặt hoặc sửa chữa hệ thống điện và dây cáp điện thoại.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 63.250 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 49.900.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Dài hạn.

12. Kiểm tra  kỹ thuật thiết bị an ninh vận tải

 Mô tả công việc: lắp đặt thiết bị hoặc sản phẩm liên quan đến an toàn vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách. Mức lương trung bình hàng năm (2012): 63.680 USD. Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 11.700. Yêu cầu kinh nghiệm: Không. Đào tạo trong công việc: Trung hạn. Mô tả công việc: lắp đặt thiết bị hoặc sản phẩm liên quan đến an toàn vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 63.680 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 11.700.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Trung hạn.

11. Quản lý sòng bài

 Mô tả công việc: lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc phối hợp tổ chức buổi chơi bài trong casino.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 65.220 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 1.400.Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.Đào tạo trong công việc: không yêu cầu. Mô tả công việc: lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc phối hợp tổ chức buổi chơi bài trong casino.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 65.220 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 1.400.
Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.
Đào tạo trong công việc: không yêu cầu.

10. Điều hành nhà máy năng lượng

 Mô tả công việc: kiểm soát hệ thống truyền tải và phân phối điện năng.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 66.130 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 12.900.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.Đào tạo trong công việc: Dài hạn. Mô tả công việc: kiểm soát hệ thống truyền tải và phân phối điện năng.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 66.130 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 12.900.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Dài hạn.

9. Nông dân, quản lý trang trại

 Mô tả công việc: trồng trọt, chăn nuôi, quản lý trang trại hay cơ sở nông nghiệp.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 69.300 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 150.200.Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 5 năm.Đào tạo trong công việc: Không yêu cầu. Mô tả công việc: trồng trọt, chăn nuôi, quản lý trang trại hay cơ sở nông nghiệp.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 69.300 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 150.200.
Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 5 năm.
Đào tạo trong công việc: Không yêu cầu.

8. Giám sát nhân viên bán hàng

 Mô tả công việc: trồng trọt, chăn nuôi, quản lý trang trại hay cơ sở nông nghiệp.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 69.300 USDCơ hội việc làm (đến năm 2022): 150.200.Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 5 năm.Đào tạo trong công việc: Không yêu cầu. Mô tả công việc: trồng trọt, chăn nuôi, quản lý trang trại hay cơ sở nông nghiệp.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 69.300 USD
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 150.200.
Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 5 năm.
Đào tạo trong công việc: Không yêu cầu.

7. Phân phối điện

 Mô tả công việc: phối hợp, điều hành hoặc phân phối nguồn điện hoặc nước. Mức lương trung bình hàng năm (2012): 71.690 USD. Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 3.600. Yêu cầu kinh nghiệm: Không. Đào tạo trong công việc: Dài hạn. Mô tả công việc: phối hợp, điều hành hoặc phân phối nguồn điện hoặc nước.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 71.690 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 3.600.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Dài hạn.

6. Phi công máy bay thương mại

 Mô tả công việc: Lái máy bay hoặc trực thăng. Mức lương trung bình hàng năm (2012): 73.280 USD. Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 14.400. Yêu cầu kinh nghiệm: Không. Đào tạo trong công việc: Trung hạn. Mô tả công việc: Lái máy bay hoặc trực thăng.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 73.280 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 14.400.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Trung hạn.

5. Thám tử và điều tra tội phạm

 Mô tả công việc: điều tra vi phạm pháp luật để phòng ngừa hoặc giải quyết tội phạm.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 74.300 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 27.700.Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.Đào tạo trong công việc: Trung hạn. Mô tả công việc: điều tra vi phạm pháp luật để phòng ngừa hoặc giải quyết tội phạm.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 74.300 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 27.700.
Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.
Đào tạo trong công việc: Trung hạn.

4. Điều hành nhà máy điện hạt nhân

 Mô tả công việc: Điều hành hoặc quản lý nhà máy điện hạt nhân như di chuyển cần điều khiển, khởi động và ngắt thiết bị, điều chỉnh mức độ, ghi nhận dữ liệu vào hệ thống.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 74.990 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 2.300.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.Đào tạo trong công việc: Dài hạn. Mô tả công việc: Điều hành hoặc quản lý nhà máy điện hạt nhân như di chuyển cần điều khiển, khởi động và ngắt thiết bị, điều chỉnh mức độ, ghi nhận dữ liệu vào hệ thống.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 74.990 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 2.300.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Dài hạn.

3. Lắp đặt và sửa chữa thang máy

 Mô tả công việc: lắp đặt thang máy, sửa chữa lỗi hệ thống, bảo trì.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 76.650 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 8.000.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.Đào tạo trong công việc: Hướng nghiệp. Mô tả công việc: lắp đặt thang máy, sửa chữa lỗi hệ thống, bảo trì.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 76.650 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 8.000.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
Đào tạo trong công việc: Hướng nghiệp.

2. Điều phối cảnh sát và thám tử

 Mô tả công việc: phối hợp hoạt động của lực lượng cảnh sát.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 78.270 USDCơ hội việc làm (đến năm 2022): 35.700Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.Đào tạo trong công việc: Trung hạn. Mô tả công việc: phối hợp hoạt động của lực lượng cảnh sát.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 78.270 USD
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 35.700
Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 5 năm.
Đào tạo trong công việc: Trung hạn.

1. Quản lý giao thông vận tải, lưu trữ và phân phối

 Mô tả công việc: điều phối giao thông vận tải, lưu trữ, hoặc phân phối theo quy định pháp luật.Mức lương trung bình hàng năm (2012): 81.830 USD.Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 29.100.Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 5 năm.Đào tạo trong công việc: không yêu cầu. Mô tả công việc: điều phối giao thông vận tải, lưu trữ, hoặc phân phối theo quy định pháp luật.
Mức lương trung bình hàng năm (2012): 81.830 USD.
Cơ hội việc làm (đến năm 2022): 29.100.
Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 5 năm.
Đào tạo trong công việc: không yêu cầu.