Dính “nghi án” giới tính, trải qua cuộc tình sóng gió với mỹ nữ xinh đẹp Mai Hồ, gần đây nhất, Trấn Thành tiếp tục gây sốc cho mọi người khi bị bắt gặp “khóa môi” đắm đuối với Hari Won. Hóa ra, anh chàng chuyên môn “đánh lạc hướng” công chúng bằng những phát ngôn một đằng và sự thật một nẻo.

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo

Cười lăn lộn loạt ảnh chuyện tình của Trấn Thành: Nói một đằng, làm một nẻo