trẻ vô gia cư

Có 1 kết quả tìm kiếm phù hợp

Chính phủ Anh bị lên án vì trục xuất người Việt bị bán sang làm nô lệ