#NSND Kim Cương

Có 2 kết quả tìm kiếm phù hợp

NSND Kim Cương đến tận nhà đòi 'bắt đền' Quốc Cơ - Quốc Nghiệp
Nghệ sĩ Phú Quý tiết lộ tuổi thơ cơ cực, được NSND Kim Cương đưa vào nghề