Duy Mạnh tặng tiền cho kẻ tấn công mình

Có 1 kết quả tìm kiếm phù hợp

Duy Mạnh tặng 2 triệu đồng cho kẻ đấm vào mặt mình khi đang diễn ở bar