bị bán sang Anh làm nô lệ

Có 1 kết quả tìm kiếm phù hợp

Chính phủ Anh bị lên án vì trục xuất người Việt bị bán sang làm nô lệ