Chiều ngày 31/3, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã chính thức ra thông báo về kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo đến 03/05/2020.

Thông báo của ĐH Ngoại Thương về việc kết thúc năm học dự kiến vào ngày 14/08/2020.  Thông báo của ĐH Ngoại Thương về việc kết thúc năm học dự kiến vào ngày 14/08/2020. 

Theo nội dung thông báo, sinh viên, học viên tại 3 Cơ sở (Trụ trở chính Hà Nội, Cơ sở II - TP. HCM, Cơ sở Quảng Ninh) tiếp tục học không học tập trung đến hết ngày 03/05/2020 do những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của đại dịch Covid 19, đồng thời nhà trường cũng dự kiến thời gian kết thúc năm học ngày 14/08/2020.

ĐH Ngoại Thương tiếp tục cho sinh viên không học tập trung đến hết ngày 3/5/2020 trước tình hình phức tạp do dịch COVID- 19 gây ra. ĐH Ngoại Thương tiếp tục cho sinh viên không học tập trung đến hết ngày 3/5/2020 trước tình hình phức tạp do dịch COVID- 19 gây ra.

Trước đó, ĐH Ngoại thương đã có thông báo đến sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại cả 3 cơ sở (Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II - Tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh) tiếp tục học không tập trung trong tuần 16-21/03/2020. Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường trước khi triển khai.

Trong thời gian không tập trung tại trường, các lớp học sẽ tiếp tục tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường và/hoặc bằng các công cụ giảng dạy trực tuyến thông dụng hiện nay, thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông báo số 10/TB-QLĐT ngày 14/02/2020 của Phòng QLĐT Hướng dẫn về việc hỗ trợ trực tuyến cho sinh viên chính quy bậc đại học từ ngày 17/02/2020. Giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ chủ động lên kế hoạch giảng dạy trực tuyến theo thời khóa biểu, thông báo cho sinh viên của mình tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trường hợp đặc biệt, có lý do hợp lý, giảng viên không thể tổ chức học trực tuyến, giảng viên thông báo cho Phòng QLĐT qua đường link http://bit.ly/dangky_hocbu, nhà trường sẽ sắp xếp lịch dạy bù.