Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và UBND TP.HCM, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên, sinh viên và CB-GV-NV Nhà trường trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM (UEF) ra Thông báo số 63/TB-UEF (kí ngày 25/03/2020) về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh kế hoạch đào tạo Học kỳ 2 (Năm học 2019-2020) như sau:

Học viên, sinh viên toàn trường nghỉ học đến hết ngày 03/05/2020. Riêng sinh viên khóa 2016 vẫn thực hiện kế hoạch thực tập theo Thông báo số 47/TB-UEF (kí ngày 05/03/2020) của Hiệu trưởng về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo khóa 2016.

Ảnh: Fanpage UEF Ảnh: Fanpage UEF

Học kỳ 2 (bao gồm học và thi) sẽ bắt đầu từ ngày 04/05/2020 đến ngày 05/09/2020. Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo tất cả các môn học với đầy đủ khối lượng giảng dạy trên lớp theo đúng chương trình đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên, sinh viên.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và kéo dài, Nhà trường sẽ tiếp tục có phương án phù hợp để dời kế hoạch đào tạo Học kỳ 2, đồng thời giữ vững nguyên tắc đảm bảo chất lượng và khối lượng giảng dạy theo đúng chương trình đào tạo cho học viên và sinh viên.

Trong thời gian nghỉ học, Trường yêu cầu học viên và sinh viên cần nghiêm túc thực hiện theo đúng các hướng dẫn và khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.