Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi (Emerging Economies) năm 2020. Theo đó, lần đầu tiên Việt Nam có ba trường đại học nằm trong bảng xếp hạng này, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ nhất ở Việt Nam và đứng thứ 201-250 của bảng xếp hạng này. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đứng thứ 251-300 và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 401-500.

ĐHQG Hà Nội là 1 trong 3 trường ĐH của Việt Nam xuất sắc lọt bảng xếp hạng các trường đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi. ĐHQG Hà Nội là 1 trong 3 trường ĐH của Việt Nam xuất sắc lọt bảng xếp hạng các trường đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi.

Việc 3 ĐH Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng này được xem là thành công lớn của hệ thống giáo dục đại học trong nước. Mặc dù Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nền kinh tế cận biên (theo đánh giá của FTSE), trước đây chưa có trường đại học nào của Việt Nam từng lọt vào bảng xếp hạng này.

Được biết, bảng xếp hạng uy tín của Times Higher Education được công bố vào ngày 18/02/2020. Danh sách xếp hạng hàng năm bao gồm các trường đại học đến từ các nước có nền kinh tế mới nổi, được FTSE phân mục thành “nền kinh tế mới nổi loại 1”, “nền kinh tế mới nổi loại 2” và “nền kinh tế cận biên”.

Bảng xếp hạng này sử dụng các chỉ số tương tự như Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới của Times Higher Education, tập trung chủ yếu vào các khía cạnh về giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và hình ảnh quốc tế. Tuy nhiên, những tiêu chí này được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu ưu tiên phát triển của các trường đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi.