Tạp chí giáo dục hàng đầu của Anh - Times Higher Education (THE) - công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2018. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Đại học Harvard (Mỹ) chỉ xếp thứ 6 trong BXH, còn Đại học Oxford (Anh) tiếp tục nắm giữ vị trí đầu bảng năm thứ 2 liên tiếp. Các tiêu chí xếp hạng bao gồm giảng dạy, nghiên cứu, chuyển nhượng kiến thức, thành tích, đánh giá quốc tế và thu nhập.

Dưới đây là BXH Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới 2018:

1. Đại học Oxford (Anh)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 20.409

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 11,2

2. Đại học Cambridge (Anh)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 18.389

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 10,9

3. Viện Công nghệ California (Mỹ)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 2.209

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 6,5

4. Đại học Stanford, bang California (Mỹ)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 15.845

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 7,5

5. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 11.177

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 8,7

6. Đại học Harvard, bang Massachusetts (Mỹ)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 29.326

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 8,9

7. Đại học Princeton, bang New Jersey (Mỹ)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 7.955

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 8,3

8. Đại học Hoàng gia London (Anh)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 15.857

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 11,4

9. Đại học Chicago, bang Illinois (Mỹ)

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 13.525

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 6,2

10. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ

Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2018, Harvard chỉ xếp vị trí thứ 6

Sinh viên: 19.233

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 14,6