Bộ giáo dục & Đào tạo đã chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng và trung cấp cần thành lập bộ phận hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên, cung cấp các tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, truyền thông về các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp nhằm triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025“. Hành động này nhằm thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề án, đến năm 2020, 100% các học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; 100% các trường đại học, 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Chia sẻ với An Ninh Thủ Đô, TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT cho biết, khi đã xem việc tạo kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên là nhiệm vụ của nhà trường thì nội dung khởi nghiệp phải được thể hiện trong chương trình đào tạo. Riêng với đại học FPT để sinh viên làm việc được trong doanh nghiệp thì chỉ cần học 2/3 chương trình (5-6 học kỳ), thời gian còn lại để đào tạo nâng cao giúp sinh viên định hướng chuyên sâu về lĩnh vực mà mình lựa chọn…

Một số nhiệm vụ trong đề án:

1. Xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

2. Bố trí cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp. Thành lập bộ phận hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ sở các bộ phận, phòng, ban đã có của nhà trường.

3. Thiết lập kênh thông tin cung cấp các tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các nguồn học liệu của nhà trường cho HSSV. Tổ chức truyền thông về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, khuyến khích HSSV đề xuất các dự án, ý tưởng với bộ phận tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ.

4. Phối hợp với các doanh nghiệp, mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV. Tổ chức lựa chọn các dự án, ý tưởng có tính khả thi để hỗ trợ ươm tạo tại trường hoặc kết nối đến các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư.

5. Lập cơ sở dữ liệu về các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV sau khi đã được hỗ trợ, lựa chọn các ý tưởng dự án khả thi và có tính sáng tạo để tham dự ngày Hội khởi nghiệp quốc gia cho HSSV cấp khu vực.

6. Nghiên cứu hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.