Học sinh bậc THCS, THPT không phải làm bài kiểm tra 1 tiết

Phương Linh (T/h)Đăng lúc

Thông tư số 26 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT, có hiệu lực từ 11/10, cho thấy có nhiều điểm mới trong việc đánh giá học sinh và giảm số đầu điểm kiểm tra.

Theo đó, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học có 2 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học có 3 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Môn học có từ trên 70 tiết/năm học có 4 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Trong mỗi học kì, một môn học có một điểm kiểm tra giữa kì và một điểm cuối kì.

Học sinh bậc THCS, THPT không phải làm bài kiểm tra 1 tiết. Ảnh minh họa

Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tính hệ số 1, điểm giữa kì tính hệ số 2, điểm cuối kì tính hệ số 3. Điểm trung bình môn là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm giữa kì và điểm cuối kì với các hệ số quy định.

Như vậy so với Thông tư 58 năm 2011, điểm kiểm tra 1 tiết đã được loại bỏ, số đầu điểm ở từng môn đã giảm. Môn nhiều nhất chỉ còn 6 đầu điểm.

Các hoạt động đánh giá được cụ thể hóa hơn so với thông tư trước đây. Trong đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi - đáp, viết ngắn, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. Loại hình kiểm tra, đánh giá này cũng được đa dạng hóa thông qua bài kiểm tra (có thể thực hiện trên giấy, hoặc trên máy tính với thời gian từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa là 120 phút), bài thực hành, dự án học tập.

Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.

Một điểm mới của thông tư số 26 kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số với các môn học.

Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập mô học. Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Việc xét công nhận danh hiệu học sinh cũng có sự thay đổi. Ngoài việc công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm, học sinh tiên tiến còn có học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập.

BÀI VIẾT

Phương Linh (T/h)