Tạp chí US News & World Report (Mỹ) vừa công bố kết quả Bảng xếp hàng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu - Best Global Universities ngày 21/10.

Theo đó, 2 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lần đầu tiên được ghi danh ở bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Hà Nội (thứ hạng 1.059) và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thứ hạng 1.176).

Năm nay, có 1.599 trường đại học thuộc 81 quốc gia được đưa vào đánh giá, trong đó có 1.500 trường được xếp hạng.

2 đại học Việt Nam lọt top các cơ sở đại học tốt nhất thế giới về học thuật 2 đại học Việt Nam lọt top các cơ sở đại học tốt nhất thế giới về học thuật

Xếp hạng theo khu vực châu Á, Đại học quốc gia Hà Nội xếp thứ 275, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 322. Ở ngành Vật Lý, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng 30 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái (từ vị trí 502 lên 472).

Best Global Universities đánh giá và xếp hạng các trường đại học dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu khoa học do Tập đoàn Clarivate Analytics InCites cung cấp. Đại học Quốc gia Hà Nội với thứ hạng 1059 và Đại học Quốc gia TP. HCM với thứ hạng 1176, đều thuộc top 1000+ cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Các tiêu chí đánh giá của Bảng xếp hạng Best Global Universities. Các tiêu chí đánh giá của Bảng xếp hạng Best Global Universities.

Đây là lần thứ 6 Tạp chí US News & World Report công bố thứ hạng của Bảng xếp hạng này. Hơn 30 năm trước đó, bảng xếp hạng chỉ tập trung vào xếp hạng các trường đại học, cao đẳng của Hoa Kỳ.

Best Global Universities đánh giá các trường đại học bằng 13 tiêu chí khách quan, tập trung vào uy tín nghiên cứu (qua khảo sát) và chất lượng nghiên cứu, qua phân tích dữ liệu khoa học được công bố trong CSDL của Clarivate Analytics InCites.