Trường ĐH Bách Khoa sẽ hỗ trợ cho sinh viên gói hỗ trợ có tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng, thông qua 2 hình thức sau:

1. Mỗi sinh viên được nhận hỗ trợ 50.000/tháng cho đến hết dịch COVID-19, tổng giá trị gói hỗ trợ là khoảng 3 tỷ đồng. Trường khuyến nghị sinh viên dùng kinh phí này để mua đường truyền 4G tốc độ cao nhằm hỗ trợ học trực tuyến tốt nhất. Trường đã làm việc với các nhà mạng có uy tín để có gói dịch vụ cao với chi phí tốt nhất, sinh viên đăng ký với Trường khi có thông báo hướng dẫn.

2. Tài trợ học bổng đồng hành cho sinh viên hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn. Lưu ý: kinh phí học bổng được trích từ nguồn gói hỗ trợ Trường và từ sự đóng góp của các doanh nghiệp và cựu sinh viên, do đó tổng giá trị học bổng có thể lên đến 9 tỷ đồng.

Sinh viên theo dõi các thông báo tiếp theo của Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên để có thông tin chi tiết.

ĐH Bách Khoa TP.HCM sử dụng khoảng 12 tỷ đồng hỗ trợ cho sinh viên trong mùa dịch COVID- 19.  ĐH Bách Khoa TP.HCM sử dụng khoảng 12 tỷ đồng hỗ trợ cho sinh viên trong mùa dịch COVID- 19. 

Trước đó, ban Giám hiệu Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa quyết định chương trình hỗ trợ cho sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 20 tỷ đồng.

Đối tượng sinh viên được xem xét hỗ trợ gồm: Sinh viên có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; sinh viên có bố hoặc mẹ hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch Covid-19 gây ra.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ xem xét những sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế tiếp tục được cấp bổ sung học bổng hỗ trợ học tập trong kỳ này.

Trong thời gian sớm nhất nhà trường sẽ có hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể cho sinh viên đăng ký, cung cấp minh chứng để được xét mức hỗ trợ.