Điểm chuẩn cao nhất thuộc về các ngành: Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) với 25.5 điểm, Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25.0 điểm, Báo chí (tổ hợp C00) với 24,70 điểm, Ngôn ngữ Anh hệ chất lượng cao (tổ hợp D01) với 24.5, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp D01, D14) với 24.5 điểm Truyền thông đa phương tiện (tổ hợp D01, D14, D15) với 24.3 điểm, Quan hệ quốc tế hệ đại trà và chất lượng cao (tổ hợp D01, D14) với 24.30 điểm, Báo chí hệ đại trà (tổ hợp D01, D14) với 24.1 điểm…

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành đào tạo Trường DDHKHXH&NV TPHCM 2019:

Đại học Khoa học Xã hội  Nhân văn TP.HCM công bố điểm chuẩn, cao nhất là 25.5 điểm ảnh 0Đại học Khoa học Xã hội  Nhân văn TP.HCM công bố điểm chuẩn, cao nhất là 25.5 điểm ảnh 1