Thời sinh viên có gì? Có sự vui sướng khi không cần đi học đầy đủ như cấp 3 nè. Có bạn bè 4 phương 8 hướng tề tựu, tha hồ mà kết bạn, ăn chơi nhảy múa. Có những hoạt động ngoại khóa siêu cool siêu ngầu. Có ”quyền” đi làm thêm, hoặc thử những gì mà lúc còn đi học mình chưa được thử. Có niềm vui, và tất nhiên, cả nước mắt.

Nước mắt ấy chắc chắn là dành cho những ngày cuối tháng - thời gian ”ám ảnh” nhất của sinh viên, đặc biệt là sinh viên xa nhà. Cứ nghe một sinh viên nào đó cảm thán ”Cuối tháng rồi” là biết ngay nhân vật ấy đang khá ”đau khổ” vì đủ thứ khó khăn xung quanh hai chữ ”hết tiền”.

Nỗi niềm cuối tháng là không của riêng ai, nhưng mỗi người đều có một ký ức ”cuối tháng” khác nhau thời sinh viên. Hãy cùng ôn lại và cảm ơn vì thời gian đó đã khiến bạn trưởng thành hơn sau này nhé.

Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!Cuối tháng rồi, hãy ôn lại kỷ niệm bằng cách kể về lúc khó khăn nhất thời sinh viên của bạn đi!