Học Đường

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021

Phương Linh
Chia sẻ

Saostar - Ngày 14/3, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021. Năm nay, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đợt thi, từ tháng 5 đến 11.

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ gồm ba hợp phần: Tư duy định lượng (50 câu hỏi làm trong 75 phút), tư duy định tính (50 câu làm trong 60 phút) và khoa học (50 câu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội làm trong 60 phút).

Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1 đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 18 câu hỏi điền đáp án. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời được 0 điểm. 

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có một đáp án duy nhất được lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D.

Thí sinh chọn đáp án bằng cách nhấp chuột trái vào ô tròn trống (○), máy tính sẽ tự động ghi nhận và hiển thị thành ô tròn màu đen (●).

Trường hợp thí sinh muốn chọn lại câu trả lời thì đưa con trỏ chuột đến đáp án mới và nhấp chuột trái. Ô tròn màu đen mới (●) sẽ được ghi nhận và ô tròn cũ sẽ trở lại trạng thái ban đầu (○).

Đối với các câu hỏi điền đáp án thì thí sinh nhập đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương, nguyên âm hoặc phân số tối giản.

Năm nay, Trung tâm Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ tổ chức nhiều đợt thi, từ tháng 5 đến 11. Thí sinh đăng ký trực tuyến đợt thi đầu tiên từ ngày 1/4 tại địa chỉ www.khaothi.vnu.edu.vn và được lựa chọn ngày thi, ca thi, đợt thi phù hợp với kế hoạch cá nhân, được thay đổi thời gian thi trước 14 ngày. Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị tổ chức thi sẽ xác định quy mô phù hợp cho từng đợt thi, điểm thi.

Minh họa phiếu kết quả thi
Minh họa phiếu trả lời trắc nghiệm
Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh