Học Đường

Cập nhật: Lịch tựu trường, khai giảng của 53 tỉnh thành năm học mới 2021-2022

Phương Linh
Chia sẻ

Saostar - Tính đến nay (19/8),đã có 53 tỉnh thành đưa ra thông báo và dự kiến lịch tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021.

Trong số 53 tỉnh, thành này, Sơn La là địa phương thông báo thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 16/8; các tỉnh thành còn lại hầu hết tựu trường vào ngày 1/9, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8.

Thông tin chi tiết lịch tựu trường, khai giảng của 53 tỉnh, thành:

Cập nhật: Lịch tựu trường, khai giảng của 53 tỉnh thành năm học mới 2021-2022 Ảnh 1
Cập nhật: Lịch tựu trường, khai giảng của 53 tỉnh thành năm học mới 2021-2022 Ảnh 2
Cập nhật: Lịch tựu trường, khai giảng của 53 tỉnh thành năm học mới 2021-2022 Ảnh 3
Cập nhật: Lịch tựu trường, khai giảng của 53 tỉnh thành năm học mới 2021-2022 Ảnh 4
Cập nhật: Lịch tựu trường, khai giảng của 53 tỉnh thành năm học mới 2021-2022 Ảnh 5
Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

BÌNH LUẬN